فال لنورماند هفتگی از 20 تا 27 مهر 1397

فال و طالع بینی 20 مهر 1397 بدون دیدگاه

فال لنورماند

?فروردین?

? کارت موش ?
• استرس، اضطراب، نگرانی
• از دست دادن
• خسارت و زیان
• گرانی
• تعمیرات مورد نیاز
• وضعیت بد
• نق زدن
• ترس
• سرقت
❇️ مفاهیم کارت موش ❇️
به منظور درک مفهوم کارت موش در فال لنورماند، بهترین کار در نظر گرفتن خصوصیات موش است. بله موش ها می توانند جذاب باشند اما آن ها در عین حال می توانند خطری مرموز نیز به حساب آیند. آن ها می توانند در ساختارها و مکان هایی که از دید شما پنهان است موجب خسارت و زیان های زیادی شوند. موش ها می توانند به دور از دید شما انبارهای مواد غذایی را از بین ببرند. آن ها چیزهایی را می دزدند، فرش و پرده و لباس را به منظور استفاده از الیاف آن ها برای ساخت لانه شان نابود می کنند. همه این اعمال و ویژگی ها توسط کارت موش لنورماند نشان داده می شود: دزدی، تخریب، تعمیرات، ضرر و زیان و غیره.
کارت موش همچنین بر استرس و نگرانی درونی که موجب تحلیل شما می شود اشاره می کند. این کارت در فال لنورماند بر چیزهایی اشاره می کند که موجب بی خوابی شما در شب می شود… افکار پریشان دائمی در ذهنتان.
به هر صورت کارت موش در فال لنورماند، کارت مثبت نخواهد بود.

?اردیبهشت?

? کارت کتاب ?
• مطالعه
• آموزش و پرورش
• اسرار و رموز
• تحقیق و پژوهش
• کتاب یا نسخه خطی
• فردی تحصیل کرده
❇️مفاهیم کارت کتاب ❇️
کارت کتاب در فال لنورماند بر دانش، آموزش و پرورش، خرد و هوش دلالت دارد. این کارت بر مطالعات شما در مدرسه، امتحانات و تحقیق و پژوهش برای پروژه ای اشاره می کند.
کارت کتاب نشان دهنده اطلاعات پنهان، اسرار و رموز و چیزهایی که لازم است کشف شوند است. کارت کتاب همچنین می تواند نشان دهنده کتاب، مجله، دفتر خاطرات روزانه، دستخط، نوشته های خطی و پرونده ها باشد.

?خرداد?

?کارت سوار ?
• خبر
• پیام
• یک مرد جوان و فعال
• ظهور فردی جدید در زندگی فرد مورد نظر
• آمدن و رفتن
• یک ملاقات کوتاه مدت
• عدم جزئیات
• یک اسب
• یک جا به جایی سریع
• فردی ورزشکار
• فردی خوش پوش
• یک فرد نجیب زاده و جنتلمن
• فردی جذاب
❇️ مفاهیم کارت سوار ❇️
این کارت از ظهور ناگهانی مقدار زیادی انرژی و فعالیت خبر می دهد.
اغلب این کارت یک فرد نجیب زاده سوار بر اسب را به تصویر می کشد، مرد جوانی با تعصب و غیرت، عشق و شور و انرژی.این کارت به اتمام تاخیرها و آغاز فعالیتی جدید دلالت می کند. مطمئن شوید که شما برای استفاده از این فرصت به نحو احسن آماده هستید و حداکثر تلاش و انرژی خود را بر روی آن متمرکز می کنید.
این کارت اغلب از ظهور چیزی خبر می دهد. حال ممکن است آن چیز، پیام، اتفاق یا فردی باشد که در زندگی شما در شرف ظهور است. در بسیاری از موارد این کارت برای فردی که در زندگی اش دچار یک دوره تاخیر یا توقف شده است ظاهر می شود. بنابراین تصویر این کارت سوارکاری با اسبی در حال حرکت است.

?تیر ?

?کارت حلقه ?
• تعهدات
• قرارداد
• ازدواج
• توافق
• چرخیدن در یک سیکل یا چرخه
• طلا و جواهرات
• چیزی قابل پیش بینی

❇️مفاهیم کارت حلقه ❇️
کارت حلقه در فال لنورماند بیانگر انواع توافق، اعم از توافق در معاملات کسب و کار تا ازدواج و اتحادیه های مدنی است. این کارت در مورد توافقات محکم و ملزم، با کسی یا چیزی می باشد.
کارت حلقه به صورت نمادین می تواند بر حلقه یا مسیری دایره ای اشاره داشته باشد. بنابراین این کارت می تواند دارای مفهوم حرکت در مسیری که به گرد خود می گردد، یا الگوهای تکراری دلالت داشته باشد.

?مرداد?

? کارت کشتی ?
• سفر
• کسب و کار
• سفرهای داخلی و خارجی
• وسایل نقلیه
• نیروی دریایی
• واردات و صادرات
• رفتن به نزدیک دریا
• مسافت های طولانی
• برای کسب موفقیت اتکا بر یک چیز یا فرد خاص
• کسب پول و ثروت از طریق تجارت یا ارث

❇️ مفاهیم کارت کشتی ❇️
کارت کشتی به سفر اشاره دارد. سفرهای کوتاه یا طولانی. این کارت بر این امر دلالت می کند که شما در کاری سرمایه گذاری می کنید و امیدوار میباشید که از آن سود و منفعتی بدست آورید.
به طور معمول، در نگاه نخست کشتی به مفهوم ابزاری برای حمل و نقل در سفرهای دور و برای تجارت است. هنگامی که در فال لنورماند کارت کشتی می آید، اغلب به این معنی است که فرد مورد نظر عازم سفری دور می شود، احتمالا به یک شهر یا کشوری دیگر.
اگر فرد مورد نظر در مورد کار یا سرمایه گذاری قصدی دارد، این کارت می تواند بر همین امر اشاره داشته باشد. معمولا این کارت به مسائلی در مورد کسب و کار مربوط می شود، کاری که در آن فرد مورد نظر همه چیز خود را سرمایه گذاری کرده است. این کارت نشان دهنده هواپیما، اتومبیل و معمولا کشتی می باشد.

?شهریور?

? کارت درخت ?
• سلامتی
• ارتباط با کارمای اعمال
• رشد
• پایه و اساس
• گذشته
• تکامل فردی
• معنویات
• مسائل فلسفی
❇️مفاهیم کارت درخت ❇️
در پیشگویی ها هنگامی که کارت درخت می آید، اغلب بر سلامت فرد مورد نظر اشاره دارد. ممکن است در زمینه سلامتی فرد مورد نظر نگرانی هایی وجود داشته باشد.
کارت درخت همچنین می تواند از وجود ارتباط کارما میان دو نفر خبر دهد، مانند دو فردی که ارتباط روحی خاصی با هم دارند یا از زندگی گذشته یکدیگر آگاهاند.
به همین ترتیب کارت درخت اغلب نشان دهنده مسائلی است که با گذشته پیوند دارد. این مسائل از گذشته تا به حال ادامه یافته و خواه ناخواه پذیرفته شده است.
کارت درخت در فال لنورماند همچنین می تواند نشان دهنده فردی روحانی باشد. روحانی نه به معنی مذهبی، چراکه اگر فرد مذهبی ای مورد نظر بود با صلیب نشان داده می شد. به هر حال کارت درخت می تواند بر فردی که به تمرینات یوگا، مراقبه یا مانند آن مشغول است دلالت کند.

?مهر?

? کارت شبدر?
• شانسی کوتاه مدت
• ریسک
• امید
• بدست آوردن فرصتی
• وقوع چیزی غیر منتظره
• خوش بینی
• شادی
• روشنفکری
• شور و هیجان
• یک ملاقات اتفاقی
❇️مفاهیم کارت شبدر ❇️
کارت شبدر، کارت شانس است. اما این شانس عمر کوتاهی دارد، بنابراین کارت شبدر از ظهور شانسی در بهترین حالت اما در مدت زمان کوتاهی خبر می دهد.
با این حال،این کارت دل ما را از امید و خوش بینی پر می کند و به ما خبر می دهد که روحیه خود را حفظ کنید، اتفاق نیکویی در شرف وقوع است.
اما از آنجایی که پیدا کردن یک شبدر چهار پر یک اتفاق تعجب برانگیز و غیر منتظره است، بنابراین در این فال اتفاقات و حوادث غیر منتظره دیده می شود. این کارت همچنین گویای این مطلب است که هنگامی که چیزهای خوبی اتفاق می افتد، ممکن است آن ها دقیقا همانطور که برنامه ریزی شده اند پیش نروند.
این کارت از آنجایی که از یک شانس و سورپرایز خبر می دهد، طبیعی است که بر ریسک و قمار نیز دلالت داشته باشد. همه ما در چنین زمان هایی به شانس نیاز داریم و این کارت شبدر به ما نشان می دهد که چقدر ماجراجویی خطرناک ما به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید.

?? آبان ??

?کارت لک لک ?
• تغییر
• فرد یا چیزی بلند قد
• نقل مکان
• حرکت و جنبش
• خوش اندام یا لاغر
• فردی با پاهای بلند
• چیزی دلپذیر و برازنده
❇️مفاهیم کارت لک لک ❇️
کارت لک لک در فال لنورماند نشان دنده تغییر است. ممکن است شما هر چیزی،از تغییر برنامه گرفته تا تغییر در محل سکونت را تجربه کنید.
اگر شما در زندگی در حال تجربه رکود و توقف هستید، این کارت به شما خبر می دهد که آن رکود خاتمه می یابد و قطعا حرکت های خوبی رو به سمت جلو آغاز می شود.
هنگامی که کارت لک لک در فال لنورماند فردی را توصیف می کند، آن فرد اغلب باریک و نسبتا خوش اندام، دارای قدی بلند با پاهای کشیده است.

?? آذر ??

? کارت مار ?
• نیرنگ و فریب
• گول زدن
• زنی با موهای سیاه
• فردی باهوش
• یک دشمن
• تقلب
• خیانت
• بدگویی
• لوله (به عنوان مثال لوله آب، شلنگ، کانال)
• زنی دیگر
• توافق
• انعطاف پذیری
• فردی خودخواه
• فردی بد اندیش
❇️مفاهیم کارت مار ❇️
در فال لنورماند هنگامی که کارت مار ظاهر می شود این امری طبیعی است که مفاهیم منفی کارت مانند: نیرنگ و فریب، خیانت، بدگویی، کینه توزی و غیره را در نظر بگیرید.
در حالی که این ویژگی های گفته شده در مورد کارت مار درست و صحیح است اما این مسئله اهمیت دارد که به خاطر داشته باشیم که کارت مار همیشه هم منفی نیست. به عنوان مثال، این کارت ممکن است بیانگر زنی با موهای قهوه ای باشد.
حتی زمانی که کارت مار بیانگر چیز منفی مانند نیرنگ و فریب است، به خاطر داشته باشید که مفهوم این کارت به شما در مورد چگونگی برخورد با شرایط پیش آمده نیز راهکارهایی می دهد. این کارت به ما یادآوری می کند که انعطاف پذیر و سازگار باشید و تا جایی که برایتان امکان دارد خودتان را با آن شرایط وفق دهید.

?دی?

? کارت روباه?
• شغل
• مراقبت از خانواده خود
• حیله گری
• فریب و نیرنگ
• دروغ
• فردی یا چیزی غیر قابل اعتماد
• بی احترامی
• فردی معتاد به کار
• غیر معمول
• فردی باهوش
• فردی حیله گر
• فردی با موهای به رنگ قرمز
• فردی دارای خال یا کک و مک
❇️ مفاهیم کارت روباه ❇️
کارت روباه در فال لنورماند به آنچه که شما روز به روز برای پرداخت صورتحساب های خود انجام می دهید اشاره دارد. خواه شما دارای شغلی دائمی و تمام وقت یا چند کار پاره وقت باشید، کارت روباه بر آنچه که برای تامین غذا و سرپناه لازم است دلالت می کند. کارت روباه به حیله گری و مکاری که برای تامین امنیت و مایحتاج خانواده لازم است اشاره دارد.
کارت روباه همچنین می تواند نشان دهنده نیرنگ، حیله گری و خیانت نیز باشد. این کارت به شما خبر می دهد که در حال فریب خوردن یا به دام افتادن هستید. این کارت نمایانگر فردی است که به دنبال منافع شخصی خودش می باشد.
کارت روباه در فال لنورماند بر فردی غیر قابل اعتماد دلالت دارد، فردی باهوش و حیله گر حتی شاید فردی معتاد به کار.

?بهمن?

? کارت دسته گل?
• شادی
• هدیه
• فردی زیبا
• جذابیت
• گل
• لذت و خوشی
• توجه مطلوب
• زنی جوان با موهای تیره
• دعوت
• شکوفایی
❇️ مفاهیم کارت دسته گل ❇️
در فال لنورماند هنگامی که کارت دسته گل ظاهر می شود، بیانگر آن است که شما وارد دوره ی زمانی سرشار از شادی و لذت خواهید شد.
سنگینی بار تغییر و تحول وغم و اندوه تمام شده است و چیزهای خوب جدیدی در شرف وقوع است. حال شما می توانید اوقات خوشی داشته و از آن لذت ببرید.
شما ممکن است به صورت غیر منتظره هدیه ای دریافت کرده یا به مهمانی دعوت شوید.
کارت دسته گل بیانگر آن است که هر آنچه اتفاق می افتد قطعا خوب و لذت بخش است.
این کارت به منزله چراغ سبزی است که شما می توانید تفریح کرده و از زندگی لذت ببرید و هر آنچه که موجب لذت و شادیتان می شود را انجام دهید. اینجاست که به زمان نیاز دارید که گل های رز را ببویید و از زندگی قدردانی کنید.

?اسفند?

? کارت خانه ?
• خانواده
• خانه
• امنیت
• آسایش و راحتی
• ثبات و سکونت
• مکانی گرم
• آشنایی
• آرامش خاطر
• مسائل و امور داخلی
• املاک و مستغلات
• مکانی که در آن زندگی می کنید

❇️مفاهیم کارت خانه ❇️
این است شعار کارت خانه در فال لنورماند “خانه مکانی است که قلب آنجاست”.
خانه مکانی است که شما در آن زندگی می کنید – خواه آن یک خانه واقعی، یک آپارتمان یا هر مکانی دیگر باشد. این کارت همچنین نشان دهنده خانواده شما و همه مسائل شخصی و داخلی که در یک خانه و خانواده وجود دارد می باشد.
این کارت نشان دهنده چیزهایی است که باعث احساس امنیت، آسایش و آرامش خاطر شما می شود. کارت خانه بر چیزهایی اشاره می کند که شما با آن ها آشنا هستید و نمی خواهید آن را در پشت سر رها کنید.
همچنین این کارت برای افراد ملاک یا هر فردی که در این زمینه سرمایه گذاری می کند، به معنی املاک و مستغلات است. تمام جنبه های یک معامله در زمینه املاک و مستغلات می تواند از طریق کارت خانه آشکار شود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of