فرزندان کروبی بایگانی | وهاران

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد ۹۶

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد ۹۶

ارسال شده در ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ یک دیدگاه

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد 96 چند سالی است که در عرصه سیاست کشورمان نام مهدی کروبی پررنگ شده است و این شهرت شاید بر می گردد به انتخابات سال 88. به تازگی ...