فال کائنات عشق بایگانی | وهاران

فال کائنات امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۷

فال کائنات امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال کائنات 🎗فروردین 🦋 تا می‌توانید مشغول کار و فعالیت باشید، اما تا زمانی که هوا برای‌تان صاف و یک‌دست شود صبر کنید تا بتوانید موضع جدیدی برای موضوعی خاص اتخاذ کنید.   🎗 اردیبهشت 🦋 هرگز به این شاخ ...