فال کائنات صوتی بایگانی | وهاران

فال کائنات امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

فال کائنات امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال کائنات 🎗فروردین 🦋 اگر یك بار برنامه ریزی انجام دهید دیگر نمی‌توانید به این راحتی آن را تغییر دهید. قبل از اینكه هر برنامه ای ‌برای آینده خود بگیرید، تمام دلایل مخالف و موافق را خوب ...