فال لنورماند عشق بایگانی | وهاران

فال لنورماند هفتگی از ۲۰ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

فال لنورماند هفتگی از ۲۰ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال لنورماند 🌸فروردین🌸 🔖 کارت موش 🔖 • استرس، اضطراب، نگرانی • از دست دادن • خسارت و زیان • گرانی • تعمیرات مورد نیاز • وضعیت بد • نق زدن • ترس • سرقت ❇️ مفاهیم کارت موش ❇️ به منظور درک مفهوم کارت موش در فال ...