فال قهوه گوی بلورین بایگانی | وهاران

فال قهوه امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

فال قهوه امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال قهوه ☕️#فروردين :🐾 آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.   ☕️#ارديبهشت :🐾 دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی.   ☕️#خرداد :🐾 بشکه : دعوت به ...