فال عطسه چهارشنبه بایگانی | وهاران

فال عطسه امروز ۲۸ آبان ۱۳۹۷

فال عطسه امروز ۲۸ آبان ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال عطسه 🌻🐕ساعت #٦_تا_٧ 👈🏻 یک آرزوی خوب کن🍃   🌻🐕ساعت #٧_تا_٨ 👈🏻 حوصله انجام کاری را نداری🍃   🌻🐕ساعت #٨_تا_٩ 👈🏻 ازدواج🍃   🌻🐕ساعت #٩_تا_١٠ 👈🏻 به بیزون خواهی رفت🍃   🌻🐕ساعت #١٠_تا_١١ 👈🏻 در جمعی غیبت شما را میکنند🍃   🌻🐕ساعت #١١_تا_١٢ 👈🏻 به ...