فال ابجد ب د ج بایگانی | وهاران

فال ابجد امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۷

فال ابجد امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۲ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال ابجد 🔻فروردين 💨ابجد فال شما : آ ب ب 🔱 تعبير: فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بدی ...