دیدن تالار پذیرایی در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اتاق پذیرایی     تعبیر خواب اتاق پذیرایی درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید: یک کارسخت در انتظار شماست. در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید: از یارتان ...