دیدن اپرا در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپرا

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپرا

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب اپرا تعبیر خواب اپرا تعبیر خواب اپرا به روایت آنلی بیتون اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم ...