دیدن ابلیس در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس     تعبیر خواب ابلیس (شیطان) تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید ...