فال شمع امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال شمع

🕯 #فروردین : بشارت و شادی به یکباره و دور از انتظار در مورد نیت قلبی تان به شما خواهد رسید.

 

🕯#اردیبهشت : از تنش ها و استرس ها بپرهیزید و سعی کنید خشم و غضب خود را کنترل کنید.

 

🕯 #خرداد : یک سند یا قرارداد شغلی را امضا خواهید کرد که به نفع شما خواهد بود.

 

🕯 #تیر : یک پیغام عشقی از عشق خود دریافت خواهید داشت که از موفقیت عاطفی فراوانی برخوردار خواهید شد.

 

🕯 #مرداد : دیدار و روبوسی یا یک یا چند نفر از بستگان یا دوستان نزدیک خواهید داشت.

 

🕯#شهریور : بهره یا قسمتی که از نظر مالی منتظرش بوده و یا هستید به شما خواهد رسید.

 

🕯 #مهر : از جانب یک شخص مقام دار که دارای موقعیت اجتماعی ویژه ای است در حق شما ارفاق بزرگی خواهد شد.

 

🕯 #آبان : یک پیشنهاد عشقی به شما خواهد شد, پاسخ بدان به رای و نظر خودتان بستگی دارد.

 

🕯 #آذر : از یک شرایط نامساعد و ناهمواز رها خواهید شد و به احساس آرامش فوق العاده ای دست خواهسد یافت.

 

🕯 #دى : با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید, زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است.

 

🕯 #بهمن : برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی بع نزد پزشک خواهید رفت. یا برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل یا قاضی خواهید رفت.

 

🕯 #اسفند : برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی به نزد پزشک خواهید رفت. یا برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل یا قاضی خواهید رفت.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of