فال ورق امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۵ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال ورق

🔮 فروردین

♦️ ۸ خشت ♦️

شادی وصف ناپذیر عاطفی (میان زن و مرد یا زن و شوهر)

 

🔮 اردیبهشت

♠️ بی بی پیک ♠️

امتناع از تقاضای عاشقانه – امتناع از امر خواستگاری یا ازدواج

 

🔮 خرداد

❤️ ۵ دل ❤️

نوازش عاشقانه و در آغوش گرفتن یکدیگر.

 

🔮 تیر

♣️ ۲ خاج ♣️

رازدار باشید ، اسرار خود و یا زندگی خود را به فردی بازگو نکنید ،در غیر اینصورت باید مراقب سوء استفاده های اشخاص سودجو باشید.

 

🔮 مرداد

♦️ ۹ خشت ♦️

اعلام تقاضای عاشقانه یا تقاضا در مورد یک موضوع عشقی یا ازدواج از جانب یارتان.

 

🔮 شهریور

♠️ ۶ پیک ♠️

صرفا دریافت یک خبر فوت و ناراحت کننده.

 

🔮 مهر

♣️ سرباز خاج♣️

رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که داری به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 

🔮 آبان

❤️ ۶ دل ❤️

آمدن مسافر از سفر داخلی یا خارجی.

 

🔮 آذر

♦️بی بی خشت ♦️

جابجای محل کار – جابجای منزل و محل اقامت  – رفتن به مکانی برای انجام کاری معین

 

🔮 دی

♦️  ۲ خشت ♦️

یک تلفن عاشقانه به شما می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی داری.

 

🔮 بهمن

♣️ ۸ خاج ♣️

عده ای (فرد یا افرادی)از دوستان یا آشنایان به منزل تو می آیند- دیدار با آشنایان یا دوستان.

 

🔮 اسفند

❤️ تک دل ❤️

قلب شما در حال حاضر به سوی شخص مورد علاقه خود است اکنون در فکر شخصی میباشید که عاشقانه او را دوست داری.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of