فال اعداد امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۲ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال اعداد

 • ┄┅💯 متولد فروردین ┅┄•

آنچه را که قصد کردی ،  باید برایش هزینه کنی.به انچه که مقصود داری خواهی رسید . اما بد خواهان مزاحمت ایجاد می کنند . باید صبور باشی.

 

 • ┄┅💯 متولد اردیبهشت ┅┄•

قصد و نیت خوب است . اما باید با اعتماد و اعتقاد پیش بروی.در این کار گره و مشکل وجود دارد باید صبر داشته باشی.

 

 • ┄┅💯 متولد خرداد ┅┄•

با توکل به خداوند  ، این کار انجام خواهد شد .فالت خوب است ، اما فکرت خوب نیست . چند روزی صبر کن .

 

 • ┄┅💯 متولد تیر ┅┄•

توکل به خداوند ، به آنچه که در دل داری خواهی رسید .آنچه را که در دل داری به خوبی انجام خواهد شد . خودت هم سعی کن تا زودتر به مقصود برسی.

 

 • ┄┅💯 متولد مرداد ┅┄•

آنچه که در دل داری ، سرانجام دست پیدا خواهی کرد .به آنچه که نیت کرده ای ، خواهی رسید.

 

 • ┄┅💯 متولد شهریور ┅┄•

آنچه را که در دل داری به خوبی انجام خواهد شد . خودت هم سعی کن تا زودتر به مقصود برسی. آنچه را که در دل داری اگر فاش نشود با توکل به خداوند به آن دست پیدا می کنی.

 

 • ┄┅💯 متولد مهر ┅┄•

توکل به خداوند ، به آنچه که در دل داری خواهی رسید .در این کار گره و مشکل وجود دارد باید صبر داشته باشی.

 

 • ┄┅💯 متولد آبان ┅┄•

با کمی سعی آنچه را که انتظار داری سرانجام بدست خواهی آورد. طالع نیکی داری . قصد و نیتی که در دل داری آن طور که انتظار داری بر آورده خواهد شد.

 

 • ┄┅💯 متولد آذر ┅┄•

کاری را که انتظار داری انجام می گیرد شک نداشته باشد.انچه را که در فکر و دل داری ، به نفع شما نیست از آن پرهیز کن.

 

 • ┄┅💯 متولد دی ┅┄•

آنچه را که مقصود داری ، انجام خواهد شد .از این کار حذر کن . چند روز صبر کن تا راهی برایت باز شود.

 

 • ┄┅💯 متولد بهمن ┅┄•

به انچه که مقصود داری خواهی رسید . اما بد خواهان مزاحمت ایجاد می کنند . باید صبور باشی. قصد و نیتت خوب است با توکل به خداوند به آن خواهی رسید.

 

 • ┄┅💯 متولد اسفند ┅┄•

قصد و نیت خوبی است . انجام خواهد شد . انشاالله. کاری را که انتظار داری انجام می گیرد شک نداشته باشد.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of