فال آقاخان امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۵ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال آقاخان

 • ┄┅🕴 متولد فروردین ┅┄•

🤠 فردی سرزنده و شاد و پرنشاط هستید که دائم در رویا و خیال غوطه می خورید. برکت و سعادت در انتظارتان است.

 

 • ┄┅🕴 متولد اردیبهشت ┅┄•

🤠 مشکلات زیادی را بر دوش خود حمل می کنید. از هر طرف با بدبیاری روبرو می شوید. اما نباید کنترل خود را از دست بدهید. با صبر و پشتکار قادر خواهید بود بر آنها غلبه کنید.

 

 • ┄┅🕴 متولد خرداد ┅┄•

🤠 نماد جر و بحث و مشاجره. با دیگران به اختلاف می رسید و به جدل و دعوا می پردازید. ولی باید سعی کنید زیاد شعله ور نگردد و با درایت خود اوضاع را آرام کنید و به رفع اختلاف بپردازید.

 

 • ┄┅🕴 متولد تیر ┅┄•

🤠 مشکلات زیادی را بر دوش خود حمل می کنید. از هر طرف با بدبیاری روبرو می شوید. اما نباید کنترل خود را از دست بدهید. با صبر و پشتکار قادر خواهید بود بر آنها غلبه کنید.

 

 • ┄┅🕴 متولد مرداد ┅┄•

🤠 شما از عقل و هوش و دانش برخوردار هستید که دیگران را رهبری کنید. به قدرت می رسید و به اتکای استعدادهای خود موفق می شوید.

 

 • ┄┅🕴 متولد شهریور ┅┄•

🤠 احساسات و عواطفی پر شور و حرارت دارید. امیدوار باشید، به هدف خود نزدیک می شوید.

 

 • ┄┅🕴 متولد مهر ┅┄•

🤠 شما از عقل و هوش و دانش برخوردار هستید که دیگران را رهبری کنید. به قدرت می رسید و به اتکای استعدادهای خود موفق می شوید.

 

 • ┄┅🕴 متولد آبان ┅┄•

🤠 از چاپلوسی و ریاکاری بعضی از دوستان خود بهراسید. آنها با چرب زبانی و زرنگی می خواهند از شما سوء استفاده کنند. اگر مراقب نباشید به دردسر و گرفتاری می افتید.

 

 • ┄┅🕴 متولد آذر ┅┄•

🤠 فردی دست و دلباز هستید که دوست دارید به دیگران کمک کنید. هرچه بیشتر به نیازمندان یاری برسانید کار خودتان نیز رونق بیشتری می گیرد و موقعیت تان بهتر می شود.

 

 • ┄┅🕴 متولد دی ┅┄•

🤠 به سفر هوایی می روید و از آن لذت می برید. به زودی به خواسته ها و هدفهایتان دست می یابید. هر زمان دچار کسالت و رخوت شدید چمدانهای خود را ببندید و به سفر بروید تا روحیه تان تازه شود.

 

 • ┄┅🕴 متولد بهمن ┅┄•

🤠 نماد جر و بحث و مشاجره. با دیگران به اختلاف می رسید و به جدل و دعوا می پردازید. ولی باید سعی کنید زیاد شعله ور نگردد و با درایت خود اوضاع را آرام کنید و به رفع اختلاف بپردازید.

 

 • ┄┅🕴 متولد اسفند ┅┄•

🤠 در کار و شغل خود پیشرفت می کنید و ارتقاء مقام می یابید. موقعیت حرفه تان مستحکم تر می شود.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of