فال قهوه امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۲ آبان ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال قهوه

☕️#فروردین :🐾 خط منکسر (شکسته) : کارهای درهم _ فقر اقتصادی _ بی پولی.

 

☕️#اردیبهشت :🐾 پرستو : خبر خوب _ تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

 

☕️#خرداد :🐾 سر انسان با دو دست دراز : جسارت _ باهوشی _ دارای مقام ارجمند.

 

☕️#تیر :🐾 خرچنگ : بداخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

 

☕️#مرداد :🐾 سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت _ کامل و خوب بودن.

 

☕️#شهریور :🐾 چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 

☕️#مهر :🐾  پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 

☕️#آبان :🐾  قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود, با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری.

 

☕️#آذر :🐾 تیروکمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید.

 

☕️#دی :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی.

 

☕️#بهمن :🐾 تپه های منفرد : گرفتاری های موقت _ دوستان ناباب.

 

☕️#اسفند :🐾 کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of