مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

آ , تعبیر خواب ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

تعبیر خواب آدم و حوا به روش علمی و روانشناسی

یونگ معتقد بود که رویاهای ما تاثیر پذیرفته از افکار، روان و کنشمان در زندگی واقعیست.  رویایی که درباره ی آدم و حوا مشاهده می کنید می تواند به دیدگاه های شما درباره ی عشق مربوط باشد. این موضوع بسیار اهمیت دارد که آدم و حوا را در رویای خود به چه شکل مشاهده میکنید. به طور مثال اگر آن ها پوشیده و با لباس باشند، رویای شما می تواند بازتاب رابطه ی عاطفی شما در زندگی واقعی باشد. یا در واقع به نگرش شما درباره ی کیفیات و شرایط یک رابطه ی مطلوب عاطفی اشاره داشته باشد. هر گونه نقصی که در نحوه ی ظهور و زندگی آدم و حوا در رویای خود مشاهده می کنید، به ایرادی که در دیدگاه شما و در زندگی واقعی، نسبت به روابط عاطفی و زندگی زناشویی ایجاد شده اشاره دارد. روی مثبت این رویا می تواند به انگیزه و امید شما درباره ی شروع یک کسب و کار سود آور یا شروع یک رابطه ی بلند مدت و عاطفی اشاره داشته باشد.

آدم و حوا در رویا به احساس عشق و شهوت مرتبط هستند. برای تحلیل این رویا بهتر است آن ها را در نگاه دینی و نقش آن ها در دین مورد بررسی قرار دهیم. در این حالت آدم و حوا می توانند به دیدگاه های معنوی شما درباره ی سیر پیشرفت عشق و رابطه ای معنا دار و ارزشمند صحبت کند.

حضور آدم در خواب به چه معناست؟

آدم جزء مردانگی زندگی شماست. بله او سمبل مذکر بودن است و می تواند به دیدگاه ها و ویژگی های درونی شما که نیاز به توسعه دارند روشنگری کند. آدم، از یک دیدگاه مردانه به مسائل نگاه می کند. دیدن آدم نمادی از شخصیت پدرانه است و نشان می دهد که به طور طبیعی لازم است با موضوعاتی به شیوه ی پدرانه برخورد کنید. آدم نشان دهنده ی حقیقت و همچنین وسوسه است. اگر بخواهیم وسوسه را بیشتر تحلیل کنیم آدم می تواند ما را درباره ی نحوه ی برخورد با جنس مخالف راهنمایی کند.

حضور حوا در خواب به چه معناست؟

حوا در رویا به بعد زنانه ی زندگی و شخصیت شما اشاره دارد. نحوه ی ظهور حوا در رویای شما، به نگرش شما به جنس مخالف و رفتار های زنانه اشاره دارد. هر گونه ویژگی منفی در نحوه ی ظهور حوا در رویا، می تواند به ایراداتی که در نگرش شما نسبت به زنانگی ایجاد شده اشاره داشته باشد. این خواب به شما یادآور می شود که شاید بهتر باشد تا نگرش خود را مورد بازبینی قرار داده و اجازه ندهید که دیدگاه های نادرست بر قضاوت شما درباره ی زنان و مردان تاثیر منفی بگذارد.

حوا می تواند با احساس بی گناهی نیز مرتبط باشد. این رویا می تواند به امیال منفی شما و مخالفت شما درباره ی ارتباط با جنس مخالف روشنگری کند. در نهایت دیدن این دو سمبل در خواب نشان می دهد که ما چگونه به ابراز خود در زندگی واقعی می پردازیم. اگر به کارت های تاروت مراجعه کنیم، آدم و حوا را بر روی کارت عشاق مشاهده خواهیم کرد که قصد دارند سیب را بخورند. حوا می تواند به تمایلات ما و آدم به احساسات بازدارنده ی ما اشاره داشته باشد.

اگر در خواب آدم و حوا را به طور همزمان مشاهده کنید

این خواب می تواند به شروع رابطه و رویداد عاشقانه ی جدیدی در زندگی شما اشاره داشته باشد.  اگر در رویا آدم و حوا را پوشیده از لباس و در زیر یک درخت ببینید، این خواب به عنوان علامتی مثبت است. در سمبل های مذهبی، برهنه بودن آدم و حوا به عنوان مجازات تلقی شده و در نتیجه یک اشتباه رخ داده است. اگر آدم و حوا را زیر درخت سیب ببینید، این خواب به طرح های خوب آتی شما اشاره دارد. درخت نیز سمبلی مثبت تلقی شده. این خواب می تواند به پتانسیل شما برای کسب موفقیت در آینده ای نزدیک اشاره داشته باشد. در واقع این خواب نشان می دهد که شانس زیادی برای رسیدن به موفقیت در زمینه ی کسب و کار شما وجود دارد.

اگر در خواب مشاهده کنید که آدم و هوا در حال دنبال کردن شما هستند

این خواب می تواند نشان دهنده ی افرادی باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری به کمک شما احتیاج دارند. همچنین این خواب نشان دهنده ی منفعتی است که در نتیجه ی کمک به این اشخاص برای شما حاصل خواهد شد. ممکن است عدم توجه به این افراد در طولانی مدت مشکلاتی را برای شما ایجاد کند. این خواب در حقیقت مثبت نیست اما به شما یادآور می شود تا همواره در زندگی به افرادی که عقب تر از شما هستند کمک کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که آدم از شما فاصله گرفته و حوا در حال نزدیک شدن به شماست

این خواب می تواند به موفقیت های شما در زمینه ی کسب و کار و روابط اجتماعی اشاره داشته باشد.

در نهایت آدم و حوا می توانند با ظاهر و رفتار های مختلفی در خواب شما ظاهر شوند. ممکن است آن ها را در لباس هایی مناسب یا در حالی که مشغول خوردن سیب در زیر یک درخت هستند مشاهده کنید. ممکن است آن ها را در حالی که در یک خانه نشسته اند مشاهده کنید یا در حالی ببینید که در خلوت خود ناراحت و غم زده هستند. با دیدن این خواب ها به شباهت این دو با دیدگاه های عاطفی یا روابط خود در زندگی بیداری مقایسه کنید. این خواب می تواند تاثیر پذیرفته از احساس شادی، هیجان، تحمل زیاد یا امید به یک شروع جدید در زندگی واقعی باشد.

تعبیر خواب آدم و حوا به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت نا امید خواهد ساخت.
۲ـ دیدن آب و حوا در بهشت، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست، نشانه آن است که خیانت و بی وفایی، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند.
۳ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می کند، نشانه آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند.

تعبیر خواب آدم و حوا به روایت لیلا برایت

دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى نا امید کننده اى در زندگى شما رخ مى دهد. اگر ببینید حوا با مار صحبت مى کند، نشانه آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى رسانند.

مطالب مهمی در مورد تعبیر خواب :

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت از سلمان فارسی

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه : بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه : تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی : خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول : خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

ماه رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

ماه شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ماه ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ماه ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب امام صادق روزهای قمری

خواب دیدن اول ماه ، باطل است
دوم و سوم ، برعکس بود
چهارم و پنجم ، به تأخیر افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بیند، راست بود
دهم و یازدهم و دوازدهم ، به تأخیر افتد
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خیر باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخیر افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بیستم و بیست و یکم ، دروغ باشد
بیست و دوم و بیست وسوم ، فرح و شادی باشد
بیست و چهارم و بیست و پنجم ، برعکس باشد
بیست و ششم و بیست و هفتم نیز برعکس باشد
بیست و هشتم ، درست باشد
بیست و نهم و سی ام ، راست باشد

احکام تعبیر خواب در روزهای ماه های قمری

اول ماه : صحت ندارد

دوم : تعبیرش برعکس است

سوم : صحت دارد به تعویق

چهارم : صحیح است به تعویق

پنجم : خلافی ندارد

ششم : صحیح است وموثر

هفتم : خلافی ندارد

هشتم : صحیح است وموثر

نهم : تعبیرش برعکس

دهم : صحت ندارد

یازدهم : صحیح وتعویق

دوازدهم : صحیح است و تعویق

سیزدهم : صحت ندارد

چهاردهم : تعبیرش بر عکس

پانزدهم : بر عکس

شانزدهم : صحیح است وتعویق

هفدهم : صحیح وتعویق

هجدهم : تعبیرش برعکس است

نوزدهم : تعبیرش عکس است

بیستم : صحیح است وموثر

بیست ویکم : صحت ندارد

بیست ودوم : صحیح است وموثر

بیست وسوم : صحت ندارد

بیست وچهارم : بسیار خوبست

بیست وپنجم : صحت ندارد

بیست وششم : عبیرشعکس است

بیست وهفتم : بر عکس است

بیست وهشتم : تعبیرش عکس است

بیست ونهم : صحت ندارد

سی ام : صحیح است وموثر

روشهای تعبیر خواب و شرایط آن و اعمال مربوط به دیدن خواب

اول:

خواب سه نوع است:

۱.رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن ویک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .[بخاری ومسلم]

۲.خواب ناپسند ونا خوشایند که از طرف شیطان است وبرای مسخره کردن و آزار دادن بیننده ی خواب می باشد .

۳. خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خوابهایی نیز که به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثلاً فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد،اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ،ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می کند.

غیر از این سه نوع هر خوابی که دیده شود، خوابهای پریشان وباطل است و نمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.

دوم:

اگر خواب خوشایند ونیکو باشد،شایسته است که بیننده ی آن چهار عمل زیر را انجام دهد:

۱.خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.

۲.به دیگرا ن در مورد آن ،مژده دهد.

۳.نزد هرکس که دوست دارد،آن را بیان کند.

۴.پیش خود آن را به چیزی نیک و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق می یابد.

سوم:

اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد،شایسته است که بیننده ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گردد- اگر خداوند اراده کند-.

۱٫از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.

۲.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.

۳.سه مرتبه به طرف چپ خود تف کند{بدون پرت کردن آب دهان.م}.

۴.جهت خوابیدن خود را عوض کند.

۵.نماز بخواند.

۶.آن را نزد کسی بیان نکند.

۷.نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.

دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا(ص) می باشند.

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود:

۱٫آن قسمت از خواب باید تعبیر شود که دارای اهمیت است و یا به امری واقعی اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای او باشدو یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد.به قسمتهایی از خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند ،نباید توجه نمود.

۲٫برای تمام آن چیزهایی از خواب که دارای اهمیت می باشند ،برای تعبیر آن باید در قرآن ،حدیث پیامبر(ص)،قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنی اسامی برای آن اصلی پیدا نمود.

شرایط و روش های تعبیر خواب

اگر شما خوابی را دیدید، سعی نمایید بر اساس مطالبی که توضیح داده شدند ، خود آنها را تعبیر نمایید و اگر نتوانستید خوابتان را با هیچ یک از موارد فوق تعبیر نمایید، از کتابهای تعبیر خواب که مورد اطمینان هستند و یا افراد وارد در این کار استفاده نمایید.

انس بن مالک روایت نموده است که پیامبر(ص) فرمود : خواب آنگونه که تعبیر میشود ،اتفاق میافتد و واقع شدن آن مانند کسی است که پای خود را برداشته است و منتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد پس هر گاه یکی از شما خوابی را دید آن را نزد عالم و یا کاردنی بازگو نماید.

اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد ،باید دید که کدامیک بهتر و به اصول تعبیرخواب و تناسب واژه ها نزدیکتر است تا خواب آنگونه تعبیر شود.

عده ای از بزرگان فرموده اند :لازم وضروری است که معبر خواب باید فردی آرام و با حوصله باشد تا تعبیرش تعبیری درست و تمام باشد و باید به کیفیت واژه ها و کلمات به دقت توجه نماید و بتواند چیزهای درست و با معنی را از موارد بی معنی و پریشان تشخیص دهد و بدلایل و اهداف آن خواب توجه کامل نماید و سپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود ،آن معنایی را انتخاب نماید که تناسب بیشتری با شرایط و احوال فرد خواب بیننده داشته باشد .

ممکن است تعبیر خواب در مورد بیننده آن واقع نشود و برای افراد خانواده،برادر،دوست و یا افراد نزدیک تحقق یابد و این زمانی است که امکان وقوع برای بیننده خواب وجود نداشته باشد. به عنوان مثال پیامبر(ص) در خواب ابوجهل را دید که با وی بیعت نمود و در این مورد ابو جهل به پسرش عکرمه تعبیر شد که در نهایت به پیامبر(ص) ایمان آورد و پیامبر (ص) فرمود این تعبیر خوابی است که دیده بودم یا پیامبر(ص) در خواب دید که اسید بن عاص والی مکه شده است و در نهایت پسر اسید والی مکه شد.

اگر تعبیرخوابی باعث بر ملا شدن عیب مسلمانی گردد که خداوند آن عیب را پنهان نموده است، باید از فاش نمودن و بیان آن تعبیر خودداری نموده و در صورت بیان آن باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در این صورت برادر مسلمانتان راغیبت نموده و دچار گناه شده اید.

ابن وردی میگوید : اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود آن را پنهان دارید و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید که بهتر و نیکوتر است.

بیان این مطلب ضروری است که خواب باید متناسب با بیننده آن و درجه و پایگاه اجتماعی او تعبیر شود و برای هر فرد آن تعبیری متناسب است که با شرایط و احوال خود وی سازگار باشد.

ممکن است خوابی برای شخصی رحمت و همان خواب برای دیگری زحمت و عذاب باشد

روزی مردی از ابن سیرین سئوال نمود : در خواب دیدم که اذان میگویم ، تعبیر آن چیست ؟ ابن سیرین در جواب گفت : به زیارت خانه ی خدا میروی و فریضه حج به جای می آوری و بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید و او نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد .

آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟او نیز در جواب گفت : اولی مرد نیکوکار و خوبی بود و من نیز بر اساس آیه قرآن “توبه/۳” اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم ،اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود و بر اساس آیه از قرآن “یوسف/۷۰” اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم .

اگر بچه کوچکی خوابی را ببیند ،تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش میباشد و همه اینها در صورتی است که تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نباشد .

ابن وردی در این مورد میگوید : خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزکه زن در خواب میبیند به شوهرش میرسد و خواب بچه به والدینش بر میگردد وهمه اینها درصورتی است که خود اهل و شایسته تعبیر آن خواب آن نباشند.

المناوی در مورد کیفیت تعبیر چیزهای عجیب و غریب و نامشخص میگوید : اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبیر آن ساده است اما اگر بخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقت قراردهید.

در صورت امکان، آن بخش را به قسمت های کوچکتری تقسیم نمایید و درصدد درک جداگانه آن قسمت ها باشید و در صورت درک آنها ،تعبیر مشخصی برای آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیری کلی برای خواب ارائه نمایید.

اگر درک وفهم خوابی برایتان امکان نداشت و یا خواب از نوعی باشد که تاکنون دیده نشده باشد،بهتر است که تعبیر نشود تا اینکه خود واقع شود.

اگر میخواهید که بر تعبیر خوابها آگاه شوید،سعی نمایید تا بر پایه های اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداکنید و برای هر چیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن و سنت ،معانی واژگان و اسامی و قیاس وتشبیه بیابید و با کمک گرفتن از مجموع این موارد و نیز با توجه به شرایط و احوال بیننده خواب درصدد برآیید که برای خواب تعبیری درست پیدا کنید.

اختصاصی سایت وهاران www.vaharan.com

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of