فال قهوه امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال قهوه

☕️#فروردین :🐾 هیزم : سخن چینی و بدعملی, توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

☕️#اردیبهشت :🐾 چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

☕️#خرداد :🐾 تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن.

☕️#تیر :🐾 اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاظ و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

☕️#مرداد :🐾 دانه تسبیح : عشق _ صاحب بچه شدن _ ظرافت.

☕️#شهریور :🐾 مثلت متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن.

☕️#مهر :🐾 آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

☕️#آبان :🐾 پلنگ : دشمن قوی و تواناست, خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

☕️#آذر :🐾 دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید.

☕️#دی :🐾 کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

☕️#بهمن :🐾 دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازرگاری – توافق.

☕️#اسفند :🐾 قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of