فال قهوه امروز 15 آذر 1397

فال و طالع بینی 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال قهوه

☕️#فروردين :🐾 دهان :سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو _ بازگو شدن ناگفته ها.

 

☕️#ارديبهشت :🐾 نامه :خبرهای خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

 

☕️#خرداد :🐾 بشکه : دعوت به میهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی.

 

☕️#تير :🐾 زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی.

 

☕️#مرداد :🐾 موش : ریاکار و زیان بار, بامتانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه.

 

☕️#شهريور :🐾 راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

 

☕️#مهر :🐾  عینک : افراد عاقل و روشنی – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 

☕️#آبان :🐾  قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

 

☕️#آذر :🐾 نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد, راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است.

 

☕️#دي :🐾 دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن.

 

☕️#بهمن :🐾 سر انسان با دو دست دراز : جسارت _ باهوشی _ دارای مقام ارجمند.

 

☕️#اسفند :🐾 داس : با رنج و زحمت, مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of