فال قهوه امروز 15 آذر 1397

فال و طالع بینی 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال قهوه

☕️#فروردين 😕 دهان :سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو _ بازگو شدن ناگفته ها.

 

☕️#ارديبهشت 😕 نامه :خبرهای خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

 

☕️#خرداد 😕 بشکه : دعوت به میهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی.

 

☕️#تير 😕 زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی.

 

☕️#مرداد 😕 موش : ریاکار و زیان بار, بامتانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه.

 

☕️#شهريور 😕 راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

 

☕️#مهر 😕  عینک : افراد عاقل و روشنی – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 

☕️#آبان 😕  قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

 

☕️#آذر 😕 نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد, راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است.

 

☕️#دي 😕 دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن.

 

☕️#بهمن 😕 سر انسان با دو دست دراز : جسارت _ باهوشی _ دارای مقام ارجمند.

 

☕️#اسفند 😕 داس : با رنج و زحمت, مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of