خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان ۹۶

سرگرمی ۳۰ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان ۹۶

یکی از روزهای تاریخی در تقویم جهانی که به تاریخ کشور ما ایران باز می گردد، روز کوروش بزرگ است. در این روز ایرانیان به هم تبریک می گویند و برای یکدیگر هدیه مناسب این روز را خریداری می کنند، ما در این مطاب برای شما لیستی از هدایا برای این روز را معرفی کرده ایم.

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان 95

روز جهانی کوروش کبیر سال ۱۳۹۵

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان 95

سخنان پندآموز کوروش کبیر

معرفی این هدیه :

آنچه در پی می‌آید متن کامل منشور کوروش کبیر است در کنار تصاویری بدیع از تخت جمشید که این بار از زبان سنگ، هنر بدیل معماران و حجاران ایرانی را برابر دیدگان بشریت قرار می‌دهد.

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان 95

تبریک روز کوروش کبیر

معرفی این هدیه :

فرازهایی از کتاب: ×رهبری یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی. ×باید تعیین کنی هر کس به تو خدمت می‌کند روان شاداب و جسم سالم دارد. ×با ایزدان پیمان بسته بودم در امپراطوری پارس ستم و دروغ نباشد. ×انسان گاه از خشم خویش آسیبی می‌بیند که هیچ دشمنی قادر به وارد کردن آن نیست. ×سربازی که فرصت تفکر نداشته باشد همواره سرباز خواهد ماند. ×ما باید یکدیگر را پیوسته هشدار دهیم تا به جای خدمت به مردم مانند انگلی در دام رسیدگی به خویش نیفتیم. ×من با کوشش خود گیتی را چنان که می‌خواستم سامان دادم، نه به زور بازو، به نیروی خرد.

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان 95

منشور حقوق بشر کوروش کبیر

معرفی این هدیه:

منشور، استوانه یا فرمان کوروش بزرگ یکی از اسناد مهم و رشک انگیز از سربلندی و مدارای ایرانیان در دوران کهن است، و نیز همزمان، یکی از کهن‌ترین دستاوردهای بشری در زمینه‌ی همزیستی آشتی‌جویانه، مدارا با دیگران حتی با دشمنان و کهن ترین سند کتبی در زمینه ی حقوق بشر نیز به شمار می‌رود که آفریننده‌ی آن نه تنها بزرگ‌ترین شاه ایرانی دوران باستان است، بلکه او را بنیان‌گذار نخستین امپراتوری بزرگ و دیرپا در جهان نیز می‌دانند.

خرید کادو مناسب برای روز کوروش کبیر آبان 95

کورش کبیر کی بود؟ + عکس

معرفی این هدیه:

موضوع این کتاب چنان‌که اسم آن می‌نماید، تاریخ ایران قدیم است. برای حصول این مقصود در بادی امر چنین به نظر می‌آمد که باید کتاب را موافق ادوار به قسمت‌هایی تقسیم کرده به شرح وقایع و حوادث هر قسمت مرتبا پرداخت و پیش رفت؛ ولی پس از قدری تامل در تعقیب این نظر تردید حاصل شد، زیرا ایران قدیم در یکی از دوره‌های عمر خود به ترتیب تاریخی نخستین دولت جهانی به شمار می‌رفت و مشرق قدیم را شامل بود. در دوره‌های دیگر عهد باستانی‌اش هم، اگر تمام مشرق قدیم را در بر نداشت، باز مهمترین دولت آن محسوب می‌شد. پس برای فهم تاریخ قدیم ایران مقتضی است بدانیم که مقصود از مشرق قدیم چیست، از گذشته‌های چه مللی تاریخ آن ترکیب یافته و چه مقامی را این ملل در دنیای قدیم حایز بودند. معلوم است که مشرق قدیم را در مدخل ایران نمی‌توان شناساند زیرا در این صورت کتاب‌ها باید نوشته شود و این خود، کاری است خارج از موضوع این کتاب، ولی چون سکوت محض هم منافی با فهم وقایع ایران قدیم است، ناگزیر باید کلیاتی از مشرق قدیم در مدخل و در جاهایی که با موضوع مناسبت دارد گفته شود. بیان این کلیات خواننده را از مطالعه کتبی که مربوط به تاریخ مشرق قدیم است بی‌نیاز نمی‌کند، ولی اهمیت مشرق قدیم را اجمالا نشان داده خواننده را برای فهم وقایع ایران آماده می‌سازد. این نکته نیز روشن است، که چون به بیان کلیاتی از مشرق قدیم مبادرت شد، بالطبع باید مطالبی را هم که با این کلیات مربوط است، به طور ساده و مختصر به خاطرها آورد. لذا این نوع تذکرات نباید باعث حیرت گردیده تصور رود که مولف از موضوع خارج شده، به خصوص که خواسته‌ایم این نوع مطالب را یکدفعه گفته برای تکرار آن در جاهای دیگر کتاب موجبی نداشته باشیم.

اختصاصی سایت وهاران

www.vaharan.com


دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of