استخاره با قرآن روزانه – ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

فال و طالع بینی ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

استخاره با قرآن روزانه

در این مطلب از پورتال وهاران، استخاره با قرآن روزانه برای هر ۱۲ ماه سال گرفته و با توجه به ماه های سال درج می شود.

استخاره با قرآن روزانه

فروردین

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است زحمت زیادی خواهید کشید و در آخر نیز نتیجه ی دلخواهتان حاصل نمی شود.
نتیجه ازدواج:اصلا بهم نمی خورید و هیچ نقطه ی اشتراکی با نیز نتیجه ی دلخواهتان حاصل نمی شود.
نتیجه معامله:زحمت زیاد و در آخر هم ضرر و پشیمانی ترک شود.
سوره:زخرف
آیه:۲۳
صفحه:۴۹۱

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

اردیبهشت

نتیجه استخاره:هرگز انجام نده
نتیجه کلی:بسیار بد است به مشکلات زیادی بر می خورید و به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:بهیچ وجه این کار را نکنید که بشدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:در صورت انجام ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.
سوره:حج
آیه:۷۳
صفحه:۳۴۱

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

خرداد

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهیدشد.
نتیجه ازدواج:بد است در شان شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می کنند حتما ترک کنید.
نتیجه معامله:بد است شما را فریب می دهند و در نتیجه ضرر خواهید کرد حتما ترک کنید.
سوره:یوسف
آیه:۱۵
صفحه:۲۳۷

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

تیر

نتیجه استخاره:انجام بده
نتیجه کلی:خوب است با زبان خوش و هدف خوب انشاء… به آنچه که می خواهید می رسید.
نتیجه ازدواج:مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید انشاء… عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:با زبان خوش اقدام کنید معامله ی خوبی خواهد بود انشاء….
سوره:شعراء
آیه:۸۴
صفحه:۳۷۱

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

مرداد

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است به کسانی اتکا خواهید کرد که شما را به حرام می اندازند و بدبخت می کنند ترک شود.
نتیجه ازدواج:اصلا در شان شما نیستند انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:در این معامله روزی برای شما مقدر نشده انجام ندهید.
سوره:نحل
آیه:۷۳
صفحه:۲۷۵

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

شهریور

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است مکر و حیله در کار است ترک کنید.
نتیجه ازدواج:اصلا به صلاح شما نیست به مشکلاتی بر خواهید خورد که از زندگی سیر می شوید ترک کنید.
نتیجه معامله:نیرنگ و فریب در کار است انجام ندهید پشیمان خواهید شد.
سوره:یونس
آیه:۳۴
صفحه:۲۱۳

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

مهر

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است به کسانی اتکا خواهید کرد که شما را به حرام می اندازند و بدبخت می کنند ترک شود.
نتیجه ازدواج:اصلا در شان شما نیستند انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:در این معامله روزی برای شما مقدر نشده انجام ندهید.
سوره:نحل
آیه:۷۳
صفحه:۲۷۵

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

آبان

نتیجه استخاره:هرگز انجام نده
نتیجه کلی:بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج:بهیچ وجه مورد مناسبی نیست و زندگی یکسره درگیری و نزاعی را خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:بحرام می افتید و دچار عذاب و زحمت طاقت فرسایی خواهید شد انجام ندهید.
سوره:شوری
آیه:۱۶
صفحه:۴۸۵

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

آذر

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است در صورت انجام دچار پشیمانی خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:بد است گول ظاهر افراد را نخورید که ظاهر افراد با باطنشان تفاوت بسیاری دارد ترک شود.
نتیجه معامله:دچار افراد دو رویی خواهید شد و در صورت انجام ضرر هنگفتی را متحمل می شوید ترک شود.
سوره:جن
آیه:۱۴
صفحه:۵۷۳

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

دی

نتیجه استخاره:حتما انجام بده
نتیجه کلی:بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:ان شاءالله که مبارک است بعضی سختیها هم شیرینی زندگی است انجام دهید.
نتیجه معامله:ان شاءالله که سود خوبی خواهید برد به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
سوره:توبه
آیه:۱۰۰
صفحه:۲۰۳

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

بهمن

نتیجه استخاره:حتما انجام بده
نتیجه کلی:بسیار خوب است با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:از هر نظر مناسب است با توکل بخدا اقدام کنید و در همه حال خدا را در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله:معامله ی پر منفعت و سود آوری خواهد بود با توکل بخدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:حشر
آیه:۱۰
صفحه:۵۴۷

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

اسفند

نتیجه استخاره:انجام نده
نتیجه کلی:بد است دچار افراد مادی گرا خواهید شد خطر آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:این مورد اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله:ضرر هنگفتی خواهید کرد انجام ندهید و گر نه بشدت پشیمان خواهید شد.
سوره:کهف
آیه:۲۸
صفحه:۲۹۷

برای گرفتن استخاره با قرآن شخصی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استخاره با قرآن

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *